Welkom bij iBoks

Professionals
in Gebouwbeheer
In 1990 zijn we begonnen met Boks Betonboringen, door vragen van een klant of een Sparing ook brandwerend dicht gemaakt kon worden, zijn wij in 1998 begonnen met Boks Brandpreventie. Boks Brandpreventie zorgt dat alle bouwkundige brandwerende zaken onder controle zijn, daarnaast keuren we blussers, noodverlichtingen, rookmelders, BMI installaties, etc. Sinds jaren verzorgen wij dit ook voor o.a. woningbouwvereniging Vivare.
Wij durven van onszelf te zeggen dat de klant bij Boks ook nog echt koning is en dat blijft niet onopgemerkt. Daardoor zijn we bij o.a. Vivare nog een stapje verder gegaan en verzorgen we ook alle storingen, legionella, dak veiligheid, automatische deuren, verlichtingsinstallatie, bliksem etc. Een complete lijst kan op aanvraag gemaild worden. Om dit allemaal gestroomlijnd te laten verlopen heeft Boks hier een speciale software voor ontwikkelt en zo is iBoks gebouwbeheer ontstaan.
Onze software iBoks, die per app te volgen is, zorgt dat onze klanten ontzorgd worden inzake het beheer van brandpreventie installaties, onderhoud en aanpassingen. Verder is het natuurlijk een groot voordeel dat alles digitaal is, geen papierwerk meer. Hiermee bereiken we een nieuw level in de wereld van gebouwbeheer. Inmiddels ontzorgen we met iBoks gebouwbeheer steeds meer relaties, zoals alle Van der Valk-hotels, ING, Lidl ea.
We werken inmiddels ook samen met andere partners, zoals installateurs zodat alles vanuit dezelfde app gevolgd kan worden.
Hoe het werkt? Per gebouw, of zelfs per afdeling of kamer wordt in real time de status weergegeven van veiligheid en onderhoud. Ter plaatse maken we digitale foto's, die we rechtstreeks in de app zetten. De foto's geven aan of en wat er moet gebeuren.
Daarna komen wij in actie om zaken waar nodig aan te passen. Na aanpassing of onderhoud van de brandwerende voorzieningen, automatische deuren, noodverlichtingen, E-installatie etc., wordt er opnieuw een foto gemaakt en zo is het logboek altijd direct beschikbaar. Door middel van diagrammen kan de opdrachtgever zien hoe ver het staat met de werkzaamheden en het gebouw.
De opdrachtgever heeft er op deze manier geen omkijken naar en kan op ieder gewenst moment van de dag een overzicht krijgen door in te loggen in de app. Groot voordeel is dat ieder bedrijf zich met zijn kerntaken kan bezighouden, maar dat veiligheid en onderhoud gewaarborgd zijn.
img
img
img